Partners

Nationaal Park De Biesbosch
Nationaal Park De Biesbosch is een van de grotere nationale parken in Nederland en heeft een oppervlakte van 9000ha. De Biesbosch is een nat gebied met honderden kreken, eilandjes, wilgenbossen en bijzondere planten en dieren. Het Nationaal Park de Biesbosch kan functioneren dankzij een intensieve samenwerking tussen overheden, natuurbeheerders en grondeigenaren. www.np-debiesbosch.nl

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer speelt als grootste eigenaar en beheerder een centrale rol in het gebied. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Staatsbosbeheer wil mensen steeds meer betrekken bij de natuur die hen raakt. www.staatsbosbeheer.nl

Biesbosch Streeknetwerk/Brabant aan de Biesbosch
Brabant aan de Biesbosch is een samenwerking van zes gemeenten aan de Brabantse zijde van de Biesbosch. Er wordt nauw samengewerkt met ondernemers uit het gebied om het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor recreant en toerist. Gebundelde toeristische informatie van ondernemers in en rondom de Biesbosch is te vinden op www.beleefdebiesbosch.nl

Biesbosch VVV’s
In de Biesboschregio zijn een aantal VVV’s actief. Bij hen kunt u terecht voor meer informatie over wat u kunt doen in het gebied. Wil je weten waar je moet zijn voor een leuk adres, familieuitje of dagtocht? Kijk dan alvast op de websites.
www.vvv-altenabiesbosch.nl
www.vvvdordrecht.nl
www.vvvoosterhout.nl
www.vvvgeertruidenberg.nl

IVN – Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
Voorlichting en educatie is een van de hoofddoelstellingen van de Nederlandse Nationale Parken, en dit wordt verzorgd door Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. De andere doelstellingen zijn natuurbehoud, recreatief medegebruik en wetenschappelijk onderzoek. www.ivn.nl

Dordrecht Marketing
Dordrecht marketing is de citymarketingorganisatie van Dordrecht en zorgt voor de positionering van de stad Dordrecht. Een van de peilers is de Biesbosch. www.dordrechtmarketing.nl